Badanie dermatoskopowe

Dermatoskopia polega na obrazowaniu wszelkich zmian w obrębie skóry, włosów oraz płytek paznokciowych z możliwością archiwizacji wyglądu tych zmian i ich obiektywnej ocenie. Badanie dermatoskopowe może być przeprowadzone za pomocą ręcznego dermatoskopu, mikroskopu lub wideodermatoskopu. W chwili obecnej dzięki najnowszym osiągnięciom techniki i nauki dysponujemy doskonałymi narzędziami pozwalającymi na badanie zmian skórnych w olbrzymim powiększeniu. Dzięki temu każdą najmniejszą nawet zmianę można poddać interpretacji oraz przeanalizować oprogramowaniem komputerowym. W naszym gabinecie opieramy się na programie MoleAnalizer działającym w oparciu o stosowane na całym świecie algorytmy oceny znamion. Dzięki analizie asymetrii, rodzaju brzegów, koloru, wymiarów i ewolucji zmian program generuje dane stanowiące pomoc w badaniu i będące naukowo opartym wynikiem diagnozy komputerowej. Wnikliwa i trafna diagnostyka zmian skórnych wraz z ich właściwą kwalifikacją pozwala na wczesne wykrywanie nowotworów skóry. W ocenie znamion wykorzystujemy algorytmy rozpoznawania wzorców zmian melanocytowych z bardzo wysokim poziomem czułości. Dermatoskopia wykorzystywana jest również w dermatologii estetycznej pozwalając na właściwą kwalifikację do zabiegu estetycznego.
W naszym gabinecie podczas badania posługujemy się następującymi urządzeniami dermatoskopowymi;
  • dermatoskopem ręcznym,
  • fotodermatoskopem DermLite Cam,
  • wideodermatoskopem HD FotoFinder z programem MoleAnalyzer,
  • systemem do automatycznego skanowania całego ciała Bodystudio ATBM.
Zachęcamy wszystkich do regularnej samokontroli znamion oraz plamek określanych jako pieprzyki, zwracając uwagę na następujące cechy znamienia; Poniżej zamieszczamy przykład pacjentki ze „zwykłym pieprzykiem” jak sama oceniała oraz obraz jaki można dostrzec gołym okiem w trakcie samooceny. W efekcie badanie wideodermatoskopowe znamienia ukazało bardzo niebezpieczną zmianę wymagającą natychmiastowego usunięcia.
A – asymetria np. znamię barwnikowe „wylewające” się na jedną stronę lub wykazujące niesymetryczne rozłożenie względem każdej z osi czerniak-5-m
B – brzegi poszarpane, nierównomierne, posiadające zgrubienia wcięcia lub wypukłości brzegów czerniak-3-m
C – niejednolity kolor znamienia od jasnobrązowego po czarny i stalowy z nierównomiernym rozkładem barwnika czerniak-1-m
D – duży rozmiar, wielkość zmiany barwnikowej powyżej 5 mm w jej najszerszym przekroju czerniak-4-m
E – ewolucja, czyli postępujące zmiany zachodzące w znamieniu w trakcie jego obecności na naszej skórze, widoczna dynamika zmian
Najdoskonalszą metodą badania zmian barwnikowych i pieprzyków jest wideodermatoskopia. Badanie to dzięki zastosowaniu kamer o olbrzymim powiększeniu oraz możliwości obserwacji w różnych rodzajach oświetlenia i polaryzacji obrazu zapewnia doskonały materiał diagnostyczny. Badanie wideodermatoskopowe operte jest o zaawansowane oprogramowanie komputerowe na podstawie opracowanych algorytmów ocenia istnienie tzw. smug gałązkowatych, ciałek barwnikowych, czarnych kropek, siatki pigmentu i obszarów bezstrukturalnych. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem badań pieprzyków w zakładce WIDEODERMATOSKOPIA oraz do wizyty w naszym gabinecie.
  • wideodermatoskopowa ocena znamion,
  • mapowanie znamion ciała